a

Bakketun Folkehøgskole

Trygghet – Raushet – Livsglede

Teater folkehøgskole
musikk folkehøgskole
Rom på Bakketun folkehøgskole

Hjemmekoselig

Vi har et stort bygg med mye sjarm. Elevene bor i skolens internat, fordelt i mindre boenheter. Dette er en flott arena for å være med på å ta ansvar for et godt fellesskap.

Bakketun folkehøgskole ble bygd i 1915, og er pusset opp etter hvert som det har vært nødvendig. Bl.a. med et nytt internatbygg i 2014.
Skolen har ulike spesialrom (gymsal, treningsrom, lydstudio, musikkrom, keramikkverksted, fotorom, buldrerom, skatehall o.l) som er tilgjengelige for elevene utenom undervisningstid. Skolen har også trådløst internett.

Stor bredde i fagtilbud

Bakketun er en skole med stor bredde i fagtilbud og spennende opplegg! Med mange fagvalg kan du sette sammen mye av din egen timeplan og få en hverdag fylt med egne interesser. Her vil du møte lærere og ansatte som er engasjerte i faget sitt, og som ønsker å undervise og veilede i godt samarbeid med deg som elev.

Hvor vil du? Her kan du starte din reise!

I løpet av livet kommer vi til forskjellige veivalg. Du som er rundt atten år står muligens ved et av disse akkurat nå. Hvilken utdanning skal du ta? Er du motivert nok til å starte på et langt studium, eller trenger du litt tid til å tenke deg om?

Har du lyst til å fylle tiden din med noe som er positivt, utviklende og som kanskje kan hjelpe deg å ta de riktige valgene for framtiden?

Tenk deg å kunne bruke et helt år på noe du har veldig lyst til å gjøre! Noe som kanskje aldri har stått på timeplanen din, noe du brenner etter å dykke ned i! Eller kanskje velge noe helt nytt, og oppdage nye interesser eller talent?

Teater folkehøgskole
Elever synger og spiller piano

Rammer for fellesskapet

For at vår lille samfunn skal fungere, er det viktig å ha noen rammer for fellesskapet. Vi ønsker at både elever og ansatte skal trives, ta hensyn til hverandre og la seg engasjere! Dette vises tydelig i skolens kjerneverdier:

Trygghet

Vi ønsker å være et sted der du kan føle deg trygg og dermed tørr være deg selv, prøve nye ting og at du bidrar til at dine medelever kan gjøre det samme.

Raushet

Her skal alle uansett utgangspunkt, interesser og tro oppleve å bli møtt på en raus og inkluderende måte. At du selv møter andre med raushet og respekt vil føre til at de vil trives i ditt selskap.

Livsglede

Hos oss vil vi at miljøet skal være preget av kreativitet og øyeblikk som skaper glede. Samholdet styrkes når vi heier hverandre fram!

Folkehøgskole er læring i vid forstand, både faglig, sosialt og personlig. Og din deltagelse vil være viktig for både deg og de andre elevene.

Skolen har 0-grense for bruk av rusmidler, og det er viktig at alle aksepterer at dette er et rusfritt år.

Verdigrunnlag

Bakketun er en av mange kristne folkehøgskolene i Norge. Det betyr ikke at alle elevene er kristne, men du vil møte ansatte som har en kristen tro.

På alle folkehøgskoler er det vanlig med en fellessamling i løpet av skole-dagen. Der går vi gjennom viktig informasjon, og vi har et ord for dagen som ofte vil ha et kristent utgangspunkt.

Vi ønsker å formidle troen på en levende og naturlig måte og legger opp til samlinger utenfor skoletiden for de som ønsker å delta på dette.

Vi er en egen stiftelse tilknyttet Normisjon Region Trøndelag.

Skoleåret

Skoleåret begynner i siste halvdel av august og avsluttes i midten av mai. Folkehøgskoleåret er et fortettet skoleår, det vil du best merke ved at vi har lørdagsundervisning. Lørdagene har også elevene ansvaret for elevkvelder og vi koser oss med god mat om kvelden. Virkelig et høydepunkt i uka. Vi har hjemreisehelger eller andre ferier omtrent én gang hver måned.

Se og last ned skoleplan for 2023/2024 her:

Studiekatalog 23/24

Oversikt over skolens linjetilbud her.

Som elev på Bakketun vil du møte utfordringer, både faglig og som menneske. Du kommer til å ”vokse inni deg”. Kanskje er det akkurat dette som skal til for at du skal kunne ta et godt veivalg for framtiden din.

dykkelappen, Thailand

Slik bor du på Bakketun

Lurer du på hvordan det er å bo på Folkehøgskole? På Bakketun har vi tre koselige internater, som igjen er delt opp i mindre boenheter. 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!