a

Skolerute

Høst 2023

August

26.08

Skolestart, 27.08 skoledag

Oktober

06.- 07.10

07.10 (kl. 18.00) – 17.10 (start kl. 12.00)

Ca. uke 43/44

Foreldrehelg

Høstferie**

Felles studietur Spania***

November

11.11

24.11 (kl. 13.00) – 27.11 (start kl. 12.00)

Basar

Frihelg *

Desember

03.12

15.12 (etter kl. 13.00)

Søndag skoledag

Juleferie **

Vår 2024

Januar

03.01 (start kl. 12.00)

06.01

27.01 – 28.01

Oppstart undervisning

Nyttårsfest

1. – 5. årstreff

Februar

16.02 (etter kl. 13.00) – 26.02 (start kl. 12.00)

Vinterferie **/***

Mars

***

22.03 (etter endt studietur)

Studieturer og opplegg linjer ***

Påskeferie**

April

03.04 (start kl. 12.00)

Oppstart undervisning

Mai

01.05

11.05

Skoledag

Avslutningsdag

NB! Med forbehold om endringer.

*  Det er valgfritt å reise hjem/bort fra skolen etter endt undervisning kl. 13.00 på dager før fri fram til oppstartsdag kl. 12.00. Dersom du er på skolen i denne type helger betaler du kr. 100,- pr. døgn ekstra.

** I lengre ferier (ca. ukes varighet) vil skolen være stengt, og det vil ikke være mulig å overnatte på skolens internat.

*** Endelige datoer er ikke ferdig fastlagt for den felles studieturen og de ulike linjeturene, og de ulike hjemreise- og ferieukene. Videre informasjon om dette gis ved oppstart.

 

Erling Helland

Rektor