a

Skolerute

Høst 2024

August

24.08

Skolestart, 25.08 skoledag

Oktober

04.- 05.10

05.10 (kl. 18.00) – 15.10 (start kl. 12.00)

Ca. uke 44/45

Foreldrehelg

Høstferie**

Felles studietur Spania***

November

09.11

22.11 (kl. 13.00) – 25.11 (start kl. 12.00)

Basar

Frihelg *

Desember

13.12 (etter kl. 13.00)

Juleferie **

Vår 2025

Januar

03.01 (start kl. 12.00)

11.01

31.01 (kl. 13.00) – 02.02 (start kl. 12.00)

31.01 – 02.02

Oppstart undervisning

Nyttårsfest

Frihelg *

1. – 5. årstreff

Februar

28.02 (etter kl. 13.00)

Vinterferie **/***

Mars

Uke 10

10.03 (start kl. 12.00)

***

Vinterferie **

Oppstart undervisning etter vinterferie

Studieturer og opplegg linjer ***

April

11.04 (etter endt studietur)

23.04 (start kl. 12.00)

Påskeferie **

Oppstart undervisning etter påskeferie

Mai

01.05

10.05

Skoledag

Avslutningsdag

NB! Med forbehold om endringer.

*  Det er valgfritt å reise hjem/bort fra skolen etter endt undervisning kl. 13.00 på dager før fri fram til oppstartsdag kl. 12.00. Dersom du er på skolen i denne type helger betaler du kr. 100,- pr. døgn ekstra.

** I lengre ferier (ca. ukes varighet) vil skolen være stengt, og det vil ikke være mulig å overnatte på skolens internat.

*** Endelige datoer er ikke ferdig fastlagt for den felles studieturen og de ulike linjeturene, og de ulike hjemreise- og ferieukene. Videre informasjon om dette gis ved oppstart.

 

Erling Helland

Rektor