a

Fellesfag

Mange muligheter!

Folkehøgskoleåret inneholder mer enn bare linjefag. Skolen har fellesfag (ca. 13 t/u), de grunnleggende fagene som alle elevene har.

Disse fagene gir viktig allmennkunnskap, og inngår i skolens målsetting på en naturlig og god måte.

Hvor vil du?

Vi legger opp til en del turer, der vi håper å oppleve mye fint sammen. Vi tror det er viktig og riktig at vi får disse opplevelsene i fellesskap. Det styrker det sosiale miljøet på skolen. Videre ønsker vi at studieturene skal gi ny innsikt og nyttig kunnskap, og at de skal utfordre til engasjement for andre.

Den ene turen er på hver enkelt linje, rettet mot de fagene vi har arbeidet med. Den andre turen er en felles studietur til Sør-Europa. Alt dette er inkludert i skolepengene!

Standpunkt

Hva er tro og hva tror vi på? Hvilke konsekvenser får vår tro for vårt menneskesyn og de etiske valgene vi gjør? Hvordan gå inn i en samtale med åpenhet og respekt i spørsmål om tro og liv? Disse og andre akuelle spørsmål og tema vil vi arbeide med på ulike måter i faget Standpunkt.

Kor og Kulturfag: Kor/bok/tekst/forming

Kulturuttrykk binder oss sammen. Her arbeider vi enten med musikk i skolekor hvor alle i perioder er med, eller i mindre grupper med minikor, litteratur, tekstskriving, tegning/forming eller andre former for kulturuttrykk i valgemner.

Get Involved

Blikk på hva som skjer, både i nærmiljøet og ute i den store verden. Hva er viktig nok til å få vår oppmerksomhet og vårt engasjement?

Internattime

Disse emnene tar opp spennende og nyttige tema som gjelder oss mennesker i fellesskap med andre, både i hverdagen på internatet og generelt.

Fysisk aktivitet

Målet er å erfare at det å trimme kan være til nytte og glede, og til å skape ny energi i hverdagen.

Seminar/menydager

Lørdagene er undervisningsdager på folkehøgskole. Noen av lørdagene har vi seminarer, der vi tar opp aktuelle tema. Andre lørdager har vi linjefagsundervisning eller ulike praktiske opplegg.