a

Valg av prosjektfag

I løpet av året velger du blant 6 ulike prosjektfag, med undervisning og arbeidstid i ca. 4 uker fordelt på 3 perioder i skoleåret. Dette gir deg muligheten til å fokusere på egne interesser, som å utvikle ideer, forberede deg på fag eller utforske fremtidige yrkesretninger.

Frist for å velge prosjektfag: 20.06.2024

Velg 3 prosjektfag:

Ta opp fag

– tid til å forberede deg til eksamen i fag du ønsker å forbedre deg i.

I dette emnet kan du kombinere folkehøyskole med å ta opp fag fra vgs. Du får tid til eksamensforberedelser, med rolig læremiljø og lesestøtte fra lærer, samtidig som du får oppleve livet på folkehøgskole.

Prosjektfaget går over tre perioder (fire uker totalt), der to er nær eksamensdato. Du tar eksamen som privatist, men vi bistår med det praktiske.

Dronepilot

– Lær deg å fly drone, forstå regelverket og jobb mot sertifisering for å fly klasse A2 og A1/A3.

Drømmer du om å fly? Er du glad i å ta bilder og filme? Har du lyst å fortelle historier gjennom et kamera? Er du nysgjerrig på muligheter som droner kan gi i arbeidslivet? Eller lyst på en ny hobby? Da er dronepilot faget for deg!

I dette faget vil du få lære å kjøre drone og få innsikt i regelverket for bruk. Vi jobber også mot at du skal få skaffe deg sertifisering for å fly i klasse A1/A3.

Slik er du et skritt videre på veien om drømmen er å bli profesjonell dronefotograf eller å vekke en ny hobby til live. I løpet av prosjektperioden er friluftsliv et tema og vi fokuserer på naturfilm- og fotografering.

Filmene redigeres til slutt og resultatene blir fantastiske filmer du kan putte i din portefolio.

Idrett og ledelse

– trenerrollen

Her får du lære om det å ha en lederrolle innen idrett, aktivitet og trening for barn og unge.

Vi gjennomfører kurset ”Barneidretts­­-trener”, som gir deg de grunn­kunn­skapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barn. Du vil få konkrete tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og gleder seg til neste trening. I tillegg legger vi opp til praksisøkter inn mot barneidretten i nærmiljøet.

Vi legger opp til mulighet for å ta kurs innen kajakk (havkajakk) og klatring (eks. brattkort). Prosjektemnet passer godt for deg som liker å være mye i aktivitet!

Introduksjon Beredskap og sikkerhet

– innsikt innen yrker som vekter, politi, brann, helse/ambulanse, forsvaret mm.

Her vil du kunne møte fagfolk i ulike beredskaps- og sikkerhetsyrker, og får innsikt i litt av arbeidshverdagen deres. Kanskje kan det bidra til at du kan vite mer om dette er et interessefelt eller et fremtidig yrkesvalg for deg.

Vi går gjennom grunnopplæringen som vekteransatte har, med mulighet for eksamen via selskapet Avarn Security.

Videre har vi bl.a. samarbeid med Røde Kors, som kan bidra med ulike kurs innen førstehjelp og søk/redning.

Bedriftsetablering

– økonomi, forretningsidè, elevbedrift, butikk (eks.gjenbruk/redesign, nettbutikk)

Mange har idéer som kan bli til en arbeidsplass. Her får du tid til å utvikle egne idéer, og kanskje starter du med en drøm dette året som kan bli din arbeidsplass i fremtiden.
I dette emnet lære vi mer om støtteordninger og søknadsmuligheter i etableringsfasen, og får innblikk i forutsetninger og regelverk for god drift.

Kulturfelt

– mulighet for eget arbeid med prosjekter innen kunst og kultur.

Her kan du utforske eget kulturuttrykk og presentere det gjennom konserter, utstillinger eller utgivelser. Emnet dekker kunst, design, tekst, musikk, bilde/foto, og forutsetter at du har noe forkunnskaper.

Dokumentasjon vil være viktig for presentasjon av ferdig produkt. Vi har fokus på synliggjøre produktet og bli sett i mengden.

Prosjektfag

Hidden

Next Steps: Sync an Email Add-On

To get the most out of your form, we suggest that you sync this form with an email add-on. To learn more about your email add-on options, visit the following page: (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020). Important: Delete this tip before you publish the form.
Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
Velg 3 prosjektfag du kan tenke deg i løpet av året(Påkrevd)