Skolerute

Høst 2022

August

27.08

Skolestart, 28.08 skoledag

Oktober

07.10 (kl. 13.00) – 18.10 (start kl. 12.00)

Ca. uke 43

Høstferie**

Felles studietur Spania***

November

18. – 19.11

19.11 (etter kl. 22.00) – 23.11 (start kl. 12.00)

Foreldredager

Fridager *

Desember

16.12 (etter kl. 13.00)

Juleferie **

Vår 2023

Januar

04.01 (start kl. 12.00)

27.01 (etter kl. 13.00) – 30.01 (start kl. 12.00)

Oppstart undervisning

Frihelg *

Februar

17.02 (etter kl. 13.00) – 27.02 (start kl. 12.00)

Vinterferie **/***

Mars

***

31.03 (etter endt studietur)

Studieturer linjer ***

Påskeferie**

April

12.04 (start kl. 12.00)

Oppstart undervisning

Mai

13.05

Avslutningsdag

*  Det er valgfritt å reise hjem/bort fra skolen etter endt undervisning kl. 13.00 på dager før fri fram til oppstartsdag kl. 12.00. Dersom du er på skolen i denne type helger betaler du kr. 100,- pr. døgn ekstra.

** I lengre ferier (ca. ukes varighet) vil skolen være stengt, og det vil ikke være mulig å overnatte på skolens internat.

*** Endelige datoer er ikke ferdig fastlagt for den felles studieturen og de ulike linjeturene, og de ulike hjemreise- og ferieukene. Videre informasjon om dette gis ved oppstart.

26.05.22

Erling Helland

Rektor